Om oss

ProfilPartner startades år 2000 och har vuxit till att bli ett av de ledande företagen inom present- och profilbranschen. Vi arbetar med att hjälpa företag i sin profilering och marknadsföring genom engagemang, erfarenhet och personlig service.

ProfilPartner värdesätter den personliga relationen. Vi bryr oss om just dig och ditt företag!

Vi som jobbar på ProfilPartner

Linköping

Anders Björk
0709-84 60 03
anders@profilpartner.se

Niclas Swärdh
0709-84 60 02
niclas@profilpartner.se

Pia Bengtsson
0734-23 23 36
pia@profilpartner.se

Susanne Karlsson
0709-84 60 09
susanne@profilpartner.se

Vår miljöpolicy

Vi tar hänsyn till miljön i alla delar av verksamheten. Vi ska utveckla och tillhandahålla våra tjänster så att onödig miljöbelastning ej uppstår.

Vi verkar för att våra leverantörer ska bedriva ett eget aktivt miljöarbete och kan säkerställa en miljöanpassad produktionsprocess genom mindre miljöbelastande kemikalier, färger och material.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att aktivt medverka till en minskad miljöbelastning genom insikt, kunskap och förståelse för miljöarbetets betydelse.

Vi håller en dialog med våra kunder och leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.

Vi ser vårt miljöarbete som ett konkurrensmedel. Våra kunder ska i vårt sortiment hitta miljöanpassande produkter och via våra kunskaper ges möjlighet till miljöförbättringar.

Vi verkar för en god arbetsmiljö, hälsa, trivsel och säkerhet.

Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

ProfilPartners Affärsidé

Vi är din professionella samarbetspartner när det gäller profilering.
Vi engagerar oss för ditt företag och erbjuder marknadens bästa profilkläder och
presentreklam.

ProfilPartners Strategi

Som en professionell samarbetspartner erbjuder vi ett brett sortiment av produkter
som kan specialdesignas efter kundens önskemål.
ProfilPartners målsättning är att erbjuda kunderna ett komplett profilprogram.
Vår ambition är att leverera rätt produkt, till rätt pris och i rätt tid.
Med en hög servicegrad, stort engagemang och lång erfarenhet är vår önskan att
kunden ska känna sig trygg med ProfilPartner som samarbetspartner.

Vår kvalitetspolicy

Vi ska leverera produkter som skapar största möjliga nytta för våra kunder i förhållande till den investering de gör i reklam- och profilprodukter.

Vi ska av marknaden uppfattas som en kvalitetsleverantör av tjänster och profilprodukter. Detta uppnår vi genom vårt engagemang, vår yrkeskunnighet, vår service och våra val av samarbetspartners.

Vårt mål är att tillgodose våra kunders önskemål med hjälp av den kunnighet och erfarenhet som vi besitter.

Vi ska med kunniga och motiverade medarbetare lämna genomarbetade förslag på produkter till våra kunder.

Vi ska alltid skapa goda relationer med våra kunder och samarbetspartners.

Vi ska informera våra kunder om det skulle uppstå förhinder av genomförandet av uppdrag.

Vi strävar efter att hela tiden utvecklas och ständigt förbättra våra varor och tjänster.

Vårt anseende ska grundas på våra egna genomförda arbetsinsatser och uppdrag och den nytta vår kund har av vårt samarbete.

ProfilPartner

Bolagsnamn
Profilpartner Swärdh & Björk AB
Org.nummer
5565842662
Telefonnummer
013-31 44 20
E-postadress
order@profilpartner.se